HOMEDESPRE CONPIROMMEMBRIISTIRINEWSLETTERCONTACT
CONPIROM

Despre CONPIROM

Meniul paginii


Pagina principala

Despre CONPIROM

Membrii confederatiei

Acorduri

Stiri & noutati

Newsletter

Contacte

Stiri


ACORD DE COLABORARE ÎNTRE CONFEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA ROMÂNIEI - CONPIROM- ŞI CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BILATERALĂ ROMÂNIA-BRAZILIA ( BRACC )
În data de 03.08.2011 Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură,...


DREPTUL DE ORGANIZARE ŞI NEGOCIERE COLECTIVA
C98 DREPTUL DE ORGANIZARE ŞI NEGOCIERE...


LIBERTATEA SINDICALA SI APARAREA DREPTULUI SINDICAL
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a...


KOTRA Cyber Delegation
KOTRA funcţionează ca agenţie guvernamentală sud-coreeană şi are ca...


Informatii


Strategia CONPIROM

Patronatele în România

Legaturi interne


Webmail

StatutIstoricConsiliulMembri

În anul 1992, federatiile patronale care reuneau agenti economici cu activitate industrială au hotărât să se asocieze într-o confederatie care să le reprezinte mai bine interesele tehnice, economice, sociale si juridice, atât în plan national, cât si international.

 

În conferinta din data de 20 martie 1992, prin liberul consimtământ al unui număr de 10 federatii patronale, în calitate de membri fondatori, s-a hotărât înfiintarea Confederatiei Patronale din Industria Română pentru a le reprezenta interesele generale comune în relatiile cu autoritătile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, precum si cu asociatii sau organisme din tară si din străinătate.

 

CONPIROM reuneste în prezent următoarele federatii patronale reprezentative la nivel national:

 

METALURGIA - Federatia patronală a ramurii metalurgie feroasă si neferoasă si produse refractare;

PATROMAT - Federatia patronală din industria materialelor de constructii;

RECOMAT - Federatia patronală si profesională RECOMAT;

ROMPAP - Patronatul industriei de celuloză si hartie;

FEPA-CM - Federatia patronală din industria constructiilor de masini;

ASFOR - Asociatia patronală a forestierilor din România;

STICEF - Organizatia patronală din industria sticlei si ceramicii fine;

FPAR - Federatia patronatelor agricole din România;

APREL - Patronatul român din industria electronică, electrotehnică, tehnologia informatiei si comunicatiilor;

APMR - Asociatia producătorilor de mobilă din România;

ACF - Asociatia constructorilor forestieri;

PATROCONS - Asociatia patronală a constructorilor din România

NITROFOSFOR - Organizatia patronala a producatorilor de ingrasaminte chimice din Romania

FPSSPR- Federatia Patronala a Scolilor de Soferi Particulare din Romania

PMI- Patronatul Medicinei Integrative

 

În cadrul federatiilor îsi desfăsoară activitatea un număr de 40 de organizatii patronale, constituite pe ramuri de productie. În CONPIROM sunt reprezentate majoritatea ramurilor de productie industrială din economie. Această reprezentativitate este confirmată de faptul că din 17 contracte colective de muncă încheiate pe tară, federatiile din CONPIROM au încheiat contracte pentru 9 ramuri.

 

Ponderea membrilor CONPIROM în productia industrială a economiei este de 70% prin cele peste 1400 de societăti comerciale mijlocii, mari si foarte mari care sunt membre ale federatiilor componente. Un număr impresionant de circa un milion de salariati lucrează în întreprinderile membre ale CONPIROM. Datorită reprezentativitătii sale, confederatia este reprezentată în nu mai putin de 105 structuri diferite tripartite, de dialog social, de negocieri si de specialitate, la nivel european, national si judetean.

 

Prin organizarea sectorială si implicarea sa competentă în viata economică si relatiile de muncă din tară, CONPIROM este recunoscută azi drept cea mai cuprinzătoare si mai reprezentativă structură patronală din economia României si din afara relatiilor de muncă.


Membri


ACF

APMR

APREL

APROMECA

ASFOR

FEPACM

FPAR

FPSSPR

METALURGIA

NITROFOSFOR

PATROCONS

PATROMAT

PMI

RECOMAT

ROMPAP

STICEF

Legaturi utile


Camera de Comerţ şi Industrie Bilaterală România - Brazilia
Guvernul Romaniei
Ministerul Economiei si Comertului
Ministerul Finantelor Publice
Ministerul Justitiei
Ministerul Muncii
Synerplus
HOMEDESPRE CONPIROMMEMBRIISTIRINEWSLETTERCONTACT